MISO współorganizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Mediacji i Negocjacji Politycznych

Dialog LogoMiędzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Koło Naukowe „Lobbing” Uniwersytetu Warszawskiego, zorganizowali w dniach 31.03 - 1.04.2017 r. I Ogólnopolski Akademicki Turniej Mediacji i Negocjacji Politycznych DIALOG. Przedsięwzięcie zaszczycił swoją obecnością Zagraniczny Gość Honorowy prof. Edward J. Kelly oraz Ambasador Witold Rybczyński, który poprowadził pokazowe negocjacje dyplomatyczne. Turniej adresowany był do studentów wszystkich ośrodków akademickich w Polsce, a jego celem było budowanie kultury dialogu. 

Czytaj dalej

MISO członkiem Narodowego Komitetu Przygotowawczego XIX Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów w Soczi

Festiwal MiS Soczi LogoMiędzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego, w wyniku podpisanego w dniu 28 kwietnia 2017 roku Memorandum oraz Listu intencyjnego, został członkiem Narodowego Komitetu Przygotowawczego, którego celem jest wyłonienie i przygotowanie delegacji z Polski do udziału w XIX Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów, organizowanym w dniach 14-22 października 2017 roku w Soczi (Rosja). Komitet będzie koordynował wszystkie działania organizacyjno-techniczne związane z uczestnictwem polskiej delegacji w Festiwalu.

Czytaj dalej

MISO PATRONEM HONOROWYM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI POZiMUN 2017

POZiMUN LOGOMiędzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego objął patronatem honorowym międzynarodową konferencję: Poznań International Model United Nations 2017 (POZiMUN 2017) pt. „The World in Turmoil: Challenges for Sustainable Development", która odbędzie się w terminie 4-7 maja 2017 r. Wydarzenie organizowane jest przez Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Dyplomacji „Inter Gentes” UAM, Klub Debat Parlamentarnych UAM oraz IFMSA - Oddział Poznań (Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny).

Czytaj dalej

MISO PATRONEM HONOROWYM SPOTKANIA PT. „DO CZEGO POTRZEBNE NAM UWAGI PORÓWNAWCZE, GDY PISZEMY O PRAWIE?”

KNKP UWMiędzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego objął patronat honorowy nad spotkaniem naukowym pt. „Do czego potrzebne nam uwagi porównawcze, gdy piszemy o prawie?”, organizowanym przez Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, które odbędzie się w charakterze prelekcji dwóch prelegentów: prof. Ewy Łętowskiej oraz prof. Ryszarda Piotrowskiego.

Czytaj dalej

VI SPOTKANIE W RAMACH KLUBU DEBAT O SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM

VI KDoSO 8W dniu 6 kwietnia 2017 roku odbyło się VI spotkanie w ramach Klubu Debat o Społeczeństwie Obywatelskim pt. „Bezpieczeństwo państwa: temat dla społeczeństwa obywatelskiego?” z udziałem Gości Specjalnych: gen. Stanisława Kozieja i gen. Adama Rapackiego, a także w obecności zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich płk. Krzysztofa Olkowicza. Spotkanie zorganizowane przez Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce stworzyło płaszczyznę do rozmów na temat bezpieczeństwa państwa i roli jaką pełni w tym obszarze społeczeństwo obywatelskie.

Czytaj dalej

JUBILEUSZ 5-LECIA DZIAŁALNOŚCI MISO

20170224-5lat MISO-3456 smallW dniu 24 lutego 2017 r. w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 5-lecia istnienia i działalności Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego. W uroczystościach jubileuszowych wzięli udział członkowie Zarządu i Rady Programowej Fundacji oraz licznie zaproszeni goście: przedstawiciele wielu branż i środowisk, w tym wykładowcy akademiccy, dyplomaci, architekci, lekarze, prawnicy, dziennikarze, artyści, reprezentanci świata biznesu oraz przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych współpracujących z Międzynarodowym Instytutem Społeczeństwa Obywatelskiego.

Czytaj dalej