MISO organizatorem debaty pt. „JFK - amerykański wizjoner i charyzmatyczny przywódca USA”

Debata JFK 4W dniu 29 maja 2017 r. w Domu Spotkań z Historią w Warszawie odbyła się debata z okazji 100-lecia urodzin prezydenta Johna F. Kennedy’ego pt. John F. Kennedy - amerykański wizjoner i charyzmatyczny przywódca USA". O dorobku i spuściźnie JFK debatowali: były premier dr Włodzimierz Cimoszewicz, prof. Wawrzyniec Konarski, prof. Zbigniew Lewicki oraz red. Piotr Kraśko. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego, American Center Warsaw oraz Ambasadę Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce.

Czytaj dalej

MISO współorganizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Mediacji i Negocjacji Politycznych

Dialog LogoMiędzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Koło Naukowe „Lobbing” Uniwersytetu Warszawskiego, zorganizowali w dniach 31.03 - 1.04.2017 r. I Ogólnopolski Akademicki Turniej Mediacji i Negocjacji Politycznych DIALOG. Przedsięwzięcie zaszczycił swoją obecnością Zagraniczny Gość Honorowy prof. Edward J. Kelly oraz Ambasador Witold Rybczyński, który poprowadził pokazowe negocjacje dyplomatyczne. Turniej adresowany był do studentów wszystkich ośrodków akademickich w Polsce, a jego celem było budowanie kultury dialogu. 

Czytaj dalej

MISO członkiem Narodowego Komitetu Przygotowawczego XIX Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów w Soczi

Festiwal MiS Soczi LogoMiędzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego, w wyniku podpisanego w dniu 28 kwietnia 2017 roku Memorandum oraz Listu intencyjnego, został członkiem Narodowego Komitetu Przygotowawczego, którego celem jest wyłonienie i przygotowanie delegacji z Polski do udziału w XIX Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów, organizowanym w dniach 14-22 października 2017 roku w Soczi (Rosja). Komitet będzie koordynował wszystkie działania organizacyjno-techniczne związane z uczestnictwem polskiej delegacji w Festiwalu.

Czytaj dalej

MISO PATRONEM HONOROWYM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI POZiMUN 2017

POZiMUN LOGOMiędzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego objął patronatem honorowym międzynarodową konferencję: Poznań International Model United Nations 2017 (POZiMUN 2017) pt. „The World in Turmoil: Challenges for Sustainable Development", która odbędzie się w terminie 4-7 maja 2017 r. Wydarzenie organizowane jest przez Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Dyplomacji „Inter Gentes” UAM, Klub Debat Parlamentarnych UAM oraz IFMSA - Oddział Poznań (Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny).

Czytaj dalej

MISO PATRONEM HONOROWYM SPOTKANIA PT. „DO CZEGO POTRZEBNE NAM UWAGI PORÓWNAWCZE, GDY PISZEMY O PRAWIE?”

KNKP UWMiędzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego objął patronat honorowy nad spotkaniem naukowym pt. „Do czego potrzebne nam uwagi porównawcze, gdy piszemy o prawie?”, organizowanym przez Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, które odbędzie się w charakterze prelekcji dwóch prelegentów: prof. Ewy Łętowskiej oraz prof. Ryszarda Piotrowskiego.

Czytaj dalej

VI SPOTKANIE W RAMACH KLUBU DEBAT O SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM

VI KDoSO 8W dniu 6 kwietnia 2017 roku odbyło się VI spotkanie w ramach Klubu Debat o Społeczeństwie Obywatelskim pt. „Bezpieczeństwo państwa: temat dla społeczeństwa obywatelskiego?” z udziałem Gości Specjalnych: gen. Stanisława Kozieja i gen. Adama Rapackiego, a także w obecności zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich płk. Krzysztofa Olkowicza. Spotkanie zorganizowane przez Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce stworzyło płaszczyznę do rozmów na temat bezpieczeństwa państwa i roli jaką pełni w tym obszarze społeczeństwo obywatelskie.

Czytaj dalej