IV spotkanie w ramach Klubu Debat o Społeczeństwie Obywatelskim

IV KDoSO 1W dniu 23 marca 2016 roku odbyło się IV spotkanie w ramach Klubu Debat o Społeczeństwie Obywatelskim pt. "Rola instytucji ochrony prawnej w społeczeństwie obywatelskim" z udziałem Gości Specjalnych: SSN Dariusza Zawistowskiego (Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa) oraz adw. Andrzeja Zwary (Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej). W spotkaniu wziął także udział r.pr. Włodzimierz Chróścik (Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie). Spotkanie stworzyło płaszczyznę do merytorycznej dyskusji na temat licznych problemów i wyzwań, przed którymi stoją współcześnie instytucje ochrony prawnej w społeczeństwie obywatelskim. Było także okazją do tego, aby zastanowić się w jaki sposób w demokratycznym państwie prawnym zabezpiecza się prawa i wolności jednostki i jej związków oraz w jaki sposób chroni się interes publiczny.

Czytaj dalej

III SPOTKANIE W RAMACH KLUBU DEBAT O SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM

III KDoSO 1W dniu 24 lutego 2016 roku odbyło się III spotkanie w ramach Klubu Debat o Społeczeństwie Obywatelskim pt. Rola mediów w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego z udziałem Gości Specjalnych: Macieja Orłosia oraz Konrada Piaseckiego.

Klub Debat o Społeczeństwie Obywatelskim to projekt zainicjowany w 2015 roku przez Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce. W ramach tego projektu organizujemy dyskusje z wybitnymi postaciami życia publicznego, poświęcone problemom, wyzwaniom i szansom, stojącym przed nowoczesnym społeczeństwem obywatelskim. Do debat Klubu zapraszamy aktywnych liderów organizacji pozarządowych, think tanków, przedstawicieli biznesu, kultury, nauki, polityki, administracji i mediów. Celem projektu jest promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, krzewienie postaw obywatelskich, zwiększenie poziomu partycypacji społeczno-obywatelskiej oraz poszerzanie wiedzy w wybranych obszarach życia publicznego. Spotkania są również okazją do nieformalnych konwersacji z naszymi gośćmi oraz wymiany poglądów, doświadczeń i pomysłów z innymi osobami, zaangażowanymi w ideę budowy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Czytaj dalej

MISO PO RAZ TRZECI UCZESTNIKIEM "CLUB OF GDAŃSK"

CoG2Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wraz z Miastem Gdańsk zorganizowało w dniach 3-6 września 2015 roku trzecią edycję przedsięwzięcia pod nazwą „Club of Gdańsk” – spotkanie polskich i rosyjskich młodych liderów. W projekcie uczestniczy od samego początku Międzynarodowy Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego - w tym roku reprezentowany przez Michała Sadłowskiego.

Czytaj dalej

MISO ORGANIZATOREM OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ O REFERENDUM 2015

Referendum 6W dniu 31 sierpnia 2015 roku w Warszawie, na terenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sali im. Konstytucji 3 Maja, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Referendum 2015: za czy przeciw proponowanym rozwiązaniom?”, zorganizowana przez Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego pod patronatem honorowym Marszałka Sejmu RP Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Tematem obrad toczących się w ramach Konferencji była wielopłaszczyznowa analiza zagadnień będących przedmiotem ogólnokrajowego referendum zarządzonego Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 6 września 2015 r.

Czytaj dalej

ZAPROSZENIE NA OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ O REFERENDUM 2015

program - jedynkaMamy zaszczyt i wielką przyjemność zaprosić Państwa do udziału w organizowanej przez Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego, w dniu 31 sierpnia br. (poniedziałek) w sali im. Konstytucji 3 Maja (sala 118) na terenie Sejmu RP, Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Referendum 2015: za czy przeciw proponowanym rozwiązaniom?” (program wydarzenia) pod patronatem honorowym Marszałka Sejmu RP Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

Partnerem Konferencji jest Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP dr Piotr Zientarski oraz Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Patronat medialny nad Konferencją objął Dziennik Gazeta Prawna oraz Radio TOK FM.

Czytaj dalej

PROF. MAREK CHMAJ CZŁONKIEM RADY PROGRAMOWEJ MISO

Marek ChmajZ wielką radością informujemy, że prof. dr hab. Marek Chmaj został członkiem Rady Programowej Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego. Prof. Chmaj to absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS (1990-1994 r.) oraz Wydziału Politologii UMCS (1991-1993 r.). W 1994 r. na Wydziale Politologii UMCS uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Sejm X kadencji w transformacji systemu politycznego RP”. W 2001 r. na Wydziale Prawa UwB uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie pracy habilitacyjnej pt.: „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1991-1997 (I i II kadencja). Studium prawnoustrojowe”. Postanowieniem Prezydenta RP z 11 lutego 2009 r., uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych.

Czytaj dalej